جشنواره نوروزی چاپیروس تمدید شد

با توجه به استقبال گسترده ای که کسب و کارهای فعال در حوزه چاپ از جشنواره نوروزی چاپیروس انجام دادند این جشنواره تا تاریخ 22 فروردین (ولادت حضرت علی (ع)) تمدید شد.

برای استفاده از این جشنواره کافیست فرم سفارش چاپیروس را تکمیل نمایید.

https://www.chapiroos.com/order.php