لیست تغییرات نسخه 2 چاپیروس۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نسخه 2 چاپیروس در تاریخ 31 فروردین 1396 بارگزاری شد، در این نسخه تغییرات بسیار زیادی انجام شده است، در ادامه لیستی از این تغییرات جهت اطلاع شما آمده است.

ادامه مطلب