تخصیص سفارش به زینک

*در این آموزش شما تخصیص سفارش به یک زینک مشخص را مرحله به مرحله خواهید دید. ابتدا، هنگام تعریف یک محصول بایستی زینک مربوطه را طبق تصویر زیر مشخص کنید.   پس از ثبت سفارش کارت ویزیت لمینت مات، تکمیل مراحل چاپ و آماده تحویل شدن این محصول چاپی، سفارش مذکور به زینک مربوطه می […]

ادامه مطلب