مدیریت قالب

*در این بخش قالب های مختلف که مدیر آن ها را ثبت می کند، لیست می شود. ثبت قالب جدید شماره 1: عنوان مطلب شماره 2: متن توضیحات این مطلب شماره 3: اگر مطلب نیاز به عکس دارد، از این بخش آپلود کنید. شماره 4: وضعیت مطلب فعال باشد یا غیرفعال شماره 5: تصویر شاخص […]

ادامه مطلب

مدیریت آموزش

*در این بخش مطالب آموزشی مختلف سایت که مدیر آن ها را ثبت می کند، لیست می شود. ثبت آموزش جدید شماره 1: عنوان مطلب شماره 2: متن توضیحات این مطلب شماره 3: اگر مطلب نیاز به عکس دارد، از این بخش آپلود کنید. شماره 4: وضعیت مطلب فعال باشد یا غیرفعال شماره 5: تصویر […]

ادامه مطلب

مدیریت اخبار

*در این بخش اخبار مختلف سایت که مدیر آن ها را ثبت می کند، لیست می شود. ثبت اخبار جدید شماره 1: عنوان مطلب شماره 2: متن توضیحات این مطلب شماره 3: اگر مطلب نیاز به عکس دارد، از این بخش آپلود کنید. شماره 4: وضعیت مطلب فعال باشد یا غیرفعال شماره 5: تصویر شاخص […]

ادامه مطلب