بررسی تغییرات قالب جدید سامانه ثبت سفارش آنلاین چاپ چاپیروس۲۹ فروردین ۱۳۹۶

کار طراحی و پیاده سازی قالب جدید چاپیروس به اتمام رسیده است و طی چند روز آینده قالب جدید بارگزاری خواهد شد. کارشناسان واحد UX/UI گرین وب ساعت های بسیار زیادی برای طراحی این قالب زمان صرف کرده اند تا بهترین تجربه را برای شما رقم بزنند.

ادامه مطلب